Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://invictus-training.pl jest ESTICO POLAND Justyna Szarawarska Jachówka 220, 34-211 Budzów, NIP 5521707408, właściciel marki Invictus Training.

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora

Użytkownicy Strony Internetowej (Użytkownik) pozostają anonimowi, do czasu aż sami nie zdecydują inaczej. Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie przetwarzanych danych osobowych określa właściwy dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Administratora regulamin.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celu wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych, w tym: – założenie konta za pośrednictwem strony internetowej Administratora; – kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną; – przesłania zamówionych materiałów informacyjnych, reklamowych i ofert – realizacji zamówienia/umowy – realizacji zgłoszenia reklamacyjnego – obsługi posprzedażowej – ewentualnego dochodzenia roszczeń – przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta – dostosowania Strony Internetowej do potrzeb Użytkowników, – tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonalności Strony Internetowej, a w tym statystyk oglądalności – wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających przedawnienie roszczeń)

Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora

Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera Administratora, w tym celu podają swoje imię oraz adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania Użytkownikom przez lub na zlecenie Administratora newslettera zawierającego informacje m.in. o aktualnych ofertach oraz promocjach. Świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na rejestrowaniu konta w systemie Administratora, zarządzanie nim czy dokonywanie rezerwacji online wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać określone dane osobowe m.in. umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail). Dane wskazane w formularzu przetwarzane będę również w związku z realizacją umowy o świadczenie usług szkoleniowych i rekreacyjno-sportowych. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz do lepszego dostosowania świadczonych przez Administratora usług i ofert do potrzeb klientów. Dane demograficzne będą wykorzystywane w celu stworzenia wewnętrznych statystyk, badania preferencji Użytkowników oraz do podnoszenia jakości świadczonych przez Administratora usług. Przy czym, zestawiane dane pozbawiane są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikacyjnych (anonimizacja).

Bezpieczeństwo danych

Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator danych oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kontakt@justynaszarawarska.pl

Udostępnienie oraz przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Użytkownika. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do osób trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Pliki „cookies”

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”: 1) niezbędne – umożliwiające korzystania z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej; 2) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu Strony Internetowej; 3) zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa; 4) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w tym Strony Internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik. Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kontakt

W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt Administratorem za pośrednictwem: 1) poczty tradycyjnej na adres: Jachówka 220, 34-211 Budzów; 2) poczty elektronicznej pod adresem: biuro@invictus-training.pl.

Postanowienia końcowe

Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych: ustawę o ochronie danych osobowych lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.