4 filary dobrostanu fizycznego

4 filary dobrostanu fizycznego

Dobrostan naszego ciała można zdefiniować jako dobry stan samopoczucia fizycznego, psychicznego oraz społecznego, ponieważ jako ludzie jesteśmy istotami biopsychospołecznymi. Tylko połączenie wszystkich wyżej wymienionych aspektów życia i zadbanie o nie na odpowiednim poziomie może nam zagwarantować poczucie bycia szczęśliwym i spełnionym. Dobrostan fizyczny odnosi się do jednej z trzech gałęzi, czyli kwestii sprawności naszego aparatu ruchu. Warto tutaj zaznaczyć, że wszystko jest ze sobą skorelowane i jeśli jedna odnoga całości zostanie zaburzona będzie to wpływać na pozostałe. Chcąc dbać o nasz organizm należy zwrócić szczególną uwagę na kilka ważnych kwestii, które zostaną omówione poniżej.